CÔNG TY TNHH MTV VIOTE Hotline: 086 998 5669

CÔNG TY TNHH MTV VIOTE


Nhà máy sản xuất cụm công nghiệp Đường Máng Xã, Chi Đoan, Cộng Hòa Nam Sách - Tỉnh Hải Dương - Việt Nam
Điện thoại: +84 (0)86 998 5669
Email: phanbonviote@gmail.com


10.000+

Đây là con số khách hàng
con số biết nói này thể hiện sự tin tưởng của khách hàng với sản phẩm của Phân bón hữu cơ Viote !

Với tinh thần hợp tác
chúng tôi nắng nghe
tất cả phản hồi của khách hàng


Hiện tại Viote có nhiều chủng loại sản phầm tiêu biểu cho cây trồng, hãy liên hệ để kết nối!

+84 96179 1166